DOPRAVNÍ ALTERNATIVA PRO PRAHU

KOALICE SOS PRAHA

Logo SOS Praha

SBORNÍK ZE SEMINÁŘE,
který se konal 7. dubna 2004 v Senátu Parlamentu ČR

EDITORIAL

PŘEPIS ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU SEMINÁŘE + PROGRAM semináře

PŘÍSPĚVKY ZE SEMINÁŘE

·        Doprava v Praze – několik nepříjemných otázek (Michaela Valentová

·        Ovzduší - věc společná (Mária Kazmuková)

·        Kdo seje silnice, sklízí auta (Petr Kurfürst)

·        Městský okruh - dálnice uprostřed města (Štěpán Boháč)

·        Vyvážený dopravní systém podporující rozvoj klasického města (Ivan Lejčar)

·        Ekonomické aspekty dopravního řešení Prahy (Štěpán Boháč)

·        Korupce v pražské dopravě (Tomáš Kramár)

·        Právní pohled na dopravní stavby (Pavel Černohous)

DOKUMENTY

·        Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky (Petr Kurfürst) - publikacesoubor PDF, 4 MB

·        Nová právní úprava v oblasti hluku a její aplikace v praxi (Eva Tylová)

·        Informace o Programu znečištění ovzduší a zdraví (Radim Šrám)

·        Biomarkery a hodnocení expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (Radim Šrám a kolektiv)

·        Silniční okruh na severozápadě Prahy (Karel Čapek) - podrobný leták soubor PDF, 282 kB

·        Silniční okruh - chybná strategie výstavby (Jan Klika)

·        Petice za záchranu Stromovky a Letné + Odpovědi MHMP na otázky Koalice SOS Praha

·        Petice Město pro lidi

 

PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT

·        Městský okruh - dálnice uprostřed města (Štěpán Boháč) - velikost 7 MB, .ppt

·        Ekonomické aspekty dopravního řešení Prahy (Štěpán Boháč) - velikost 8 MB, .ppt

·        Vyvážený dopravní systém podporující rozvoj klasického města (Ivan Lejčar)
(soubor o velikosti 43 MB lze získat po domluvě)

AUTOŘI PŘÍSPĚVKŮ a DOKUMENTŮ

VYBRANÉ INFORMAČNÍ ZDROJE NA INTERNETU

ENGLISH SUMMARY  


Koalice SOS Praha děkuje místopředsedovi Senátu Parlamentu ČR Janu Rumlovi za záštitu i aktivní účast při přípravě a realizaci semináře. Za podporu dále děkujeme senátorům Danielu Kroupovi, Martinu Mejstříkovi, Edvardu Outratovi a Zuzaně Roithové.


© Centrum SOS Praha, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 511 075, e-mail: sospraha@ecn.cz, http://www.sospraha.cz.

 

Obsah tohoto CD i jeho části je možné šířit pouze s vědomím Centra SOS Praha. Vždy je nezbytné uvést zdroj a jméno autora příspěvku.

 

Projekt Dopravní alternativa pro Prahu finančně podpořila Nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund.