občanské sdružení
ZDRAVÝ ŽIVOT

Související dokumenty ke stažení:

Tisková zpráva 18.4.2001 (Konflikt zájmů Magistrát nezajímá) (200kB, doc)

Tisková zpráva 18.5.2001 (Carrefour mate novináře i veřejnost) (200kB, doc)

Tisková zpráva 9.10.2002 (Investor u Edenu ničí přírodu) (37kB, doc)

Tisková zpráva 28.8.2002 (Občané versus Carrefour : soud dal za pravdu veřejnosti) (31kB, doc)

 

petice - klikněte pro zobrazeníObčanské sdružení Zdravý život vzniklo na počátku roku 1999 zejména jako odezva na záměr výstavby obchodního centra Eden v gigantickém pojetí v exponovaném místě u silně frekventované křižovatky Vršovická-Bělocerkevská-U Slavie. Pozemky vybrané k zástavbě zahrnují i současný park. Základním cílem činnosti Zdravého života je ochrana přírody a krajiny, zabránit devastaci prostředí městské části umisťováním dalších průmyslových a jiných nevhodných objektů ale podporovat rozvoj oblasti v rámci únosnosti územi. Prioritním cílem sdružení je záchrana parku u kulturního domu Eden (rozloha 9 427 m2 s cca 1100 kusy dřevin ve stáří kolem 15 roků). Park v tomto místě plní nezastupitelnou úlohu roptylového prostoru, jehož potřeba poroste se stále stoupající zátěží automobilové frekvence. Sdružení sleduje rovněž připravovanou stavbu stadionu SK Slavia, jehož provoz bude znamenat další zatížení životního prostředí této lokality.

Zakládací petici sdružení Zdravý život podepsalo 960 občanů zejména z blízkého okolí parku (klikněte na vpravo umístěný náhled petice pro její zvětšení).

 

Záměr obchodního centra Eden (OCE)

    Záměr OCE pochází z období roku 1997 a byl zveřejněn v srpnu 1998 kdy bylo připravováno posouzení vlivů na životní prostředí. Záměr prodělal řadu změn a úprav i po projednání EIA, které probíhalo od ledna 1999 a k němuž vydalo Ministerstvo životního prostředí v červnu 1999 negativní stanovisko.
Areál na rozloze 41 122 m2 sestávající ze supermarketu, pasáže středních a menších obchodů a různých služeb, restaurace, multikina, pronajímatelné administrativní budovy a podzemního parkingu pro 850 vozidel s ventilací 90 m3 vzdušiny za sekundu. Denní předpokládaná návštěvnost se uvádí v počtu 12 000 osob a příjezd 4 300 osobních automobilů. Pro zásobování 60 vozidel z toho 20 těžkých denně.
V posudku hodnocení vlivů na životní prostředí se uvádí jako ekologicky optimální varianta rekonstrukce parku a jeho rozšíření na celou uvažovanou plochu až k železniční trati.

Historie projektu OCE Eden (48kB, doc)

Charakteristika území a hlavní námitky občanů

- Údolní lokalita je uzavřená od severní a jižní strany kopcovitým terénem a vyšší bytovou a administrativní zástavbou. Jsou zde vysoké koncentrace imisí, prašnosti a hluku.

- Silná automobilová doprava v severojižním i východozápadním směru převážně tvořená vnitroměstskými jízdami, k tomu i zatížení ze železniční a tramvajové dopravy

- Nedostatek zeleně řadí Vršovice na jedno z posledních míst v Praze s podílem na jednoho obyvatele

- Ventilace podzemního parkingu (90 m3/ sec. z 50% filtrované kontaminované vzdušiny) by výrazně zhoršovalo stav ovzduší (324 000 m3/ hod)

- Zatížení území je již v současné době výrazně překračováno

- Nadměrný rozsah zástavby pro tuto lokalitu

- Dobré pokrytí území v nevelké vzdálenosti charakterově podobnými obchodními centry (Interspare, Flora, Kaufland, v přípravě Delvita)

- Zvážit využití stávajících objektů v lokalitě

 

Další související materiály k nahlédnutí (kliknutím na náhled zobrazíte zvětšený dokument)

 
Rozhodnutí České inspekce životního prostředí Výstřižek z Večerníku Praha
Sdružení občanů SOS : Jde o střet zájmů
Výstřižek z Večerníku Praha
V Edenu vzdorují výstavbě nového obchodního centra
Zde najdete rozsudek Vrchního soudu k případu OAC Eden. Soud upozornil na několik nezákoností v postupu Ministerstva pro místní rozvoj při odvolání občanských sdružení proti územnímu rozhodnutí v souvislosti s plánovanou stavbou OAC Eden. MMR přesto výroky soudu ignorovalo a vydalo v podstatě stejné rozhodnutí. Rozsudek zobrazíte kliknutím na www.sospraha.cz/eden.
 
ZDRAVÝ ŽIVOT
Adresa: U Slávie 1387/2
Praha 10
100 00
www.sospraha.cz/zdravyzivot/
Kontaktní osoby:
Jiří  Janda
272 738 046
U Slavie 4
Praha 10
100 00
Jaromír Svoboda
U Slavie 2
Praha 10
100 00