UŽITEČNÉ ODKAZY

Územní plán hl.m.Prahy

  Současný územní plán Prahy byl schválen 9.9.1999. Zastupitelé schvalují každý rok řadu dalších změn (v tzv. vlnách). Vedle toho se v současné době provádí celková revize Územního plánu hl.m.Prahy.


  * Změny 06 územního plánu hl.m.Prahy - návrh zadání - Návrh zadání změn Z06 bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 17.2. do 18.3.2005 včetně od 9.00 hod. do 15.00 hod. v Sekci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, v podatelně SURM MHMP, Hradčanské náměstí 8, Praha 1 a v úředních dnech, tj. v Po a St, v kanceláři č.19. Do 2.4.2005 včetně je možné podávat podněty k návrhu zadání.

  * Změny 05 územního plánu hl.m.Prahy - návrh - Stanoviska, námitky a připomínky (připomínky může podávat každý) k vystavenému návrhu změn 05 bylo možné podávat do 23.02.2005 včetně. Veřejné projednání návrhů změn 05 proběhlo 20.1.2005.

  * 16. září 2004: Změny územního plánu – úbytek zeleně a zelená pro vylidňování centra - tisková zpráva SOS Praha


  Koalice SOS Praha vznikla jako reakce na ignorování občanských připomínek při projednávání konceptu a návrhu územního plánu Prahy v roce 1998. Více informací a dokumenty z té doby najdete na starých stránkách SOS Praha.

  Schvalování územního plánu a jeho změn je první a důležitou možností, jak zastavit plánování škodlivých stavebních záměrů. Soulad s územním plánem je pak jednou ze základních otázek při každém správním řízení o povolení stavby. Členové Koalice se proto snaží sledovat připravované změny územního plánu a snaží se, aby nevhodné záměry nebyly do plánu zahrnuty.

  Významnou změnou je v této souvislosti přechod kompetencí k územnímu rozhodování z Magistrátu HMP na městské části od září 2004.

  Jednotlivá občanská sdružení se účastní i vybraných správních řízení při povolování problematických staveb a hájí dobré životní prostředí, neboť kompetentní orgány státní správy i samosprávy bohužel často selhávají pod silnými tlaky investorských zájmů.