UŽITEČNÉ ODKAZY A DOKUMENTY


Do projektu Veřejný audit přispěli:

Strategický plán hl.m.Prahy

Praha v současné době připravuje aktualizaci svého Strategického plánu schváleného v roce 2000. V rámci aktualizace Strategického plánu Prahy byly ohlášeny celkem čtyři workshopy, jichž se mohou vedle politiků, úředníků a odborníků účastnit, byť v omezeném množství, i nevládní neziskové organizace.
První z workshopů byl věnován územnímu rozvoji a dopravě. Druhý workshop se zabýval bezpečnostií města. Třetí workshop byl zaměřen na téma Praha na trhu evropských měst. Čtvrtý, závěrečný, workshop by měl shrnout průběh celé aktualizace, jeho termín nebyl zatím ohlášen. Podrobnosti k jednotlivým workshopům jsou uvedeny níže. Pořádala je Sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy - SÚRM.

Úvod do problematiky Strategického plánu Prahy:

Průběh aktualizace SP:

Strategickému plánu Prahy se Centrum SOS Praha věnuje v rámci projektu Veřejný audit, který podpořila Nadace Partnerství.