databáze kontaktů
zakládáme OS
komunikujeme s úřadem
co dělat když...

Praktické rady v oblastech

* právo na informace    * účast v procesu EIA    * účast ve správních řízeních

najdete na stránkách
Občanská společnost - návod k použití