Ceny Niky a Cena Josefa Velka

 

NIKA, časopis pro ochranu přírody a životního prostředí, vychází od roku 1979. V průběhu více než dvou desetiletí (v roce 2001 vstoupila NIKA do svého 22. ročníku) se vyprofilovala do podoby prestižního a uznávaného ekologického magazínu, který poutá pozornost odborníků i široké ochranářské veřejnosti.

 

NIKA se může pochlubit zvučným renomé nejen u nás, ale i v zahraničí. Důkazem je Global 500, jedna z nejvýznamnějších ekologických cen udělovaných Organizací spojených národů, které NIKA získala v roce 1992. Ocenění, které je limitováno maximálně 500 laureáty (zatím bylo uděleno necelých 400 cen Global 500), získaly dosud jen dva časopisy – americký National Geographic a česká NIKA!

 

Od roku 1996 oceňuje NIKA sama významné pozitivní počiny v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Jednotlivcům jsou udělovány dvě ceny – Cena Josefa Velka (v prvních dvou ročnících jako společné ocenění pro neprofesionály i profesionály) a Cena Niky pro profesionály. Samostatnou Cenou Niky jsou oceňována ještě občanská sdružení, organizace a další kolektivy.

 

Dosavadní laureáti Ceny Josefa Velka a Cen Niky

Cena Josefa Velka pro jednotlivce

1996          Zdena Blažková za statečnou obranu nezastavěné půdy na okraji chráněného území Divoká Šárka v Praze-Lysolajích

1997          JUDr. Petr Kužvart, právník, za osobní nasazení při ekologických soudních sporech

1998          Akademický malíř Karel Čapek za přínos k ochraně životního prostředí v Praze

1999          Jan Lukášek za osobní přínos při unikátní repatriaci vzácného motýla ve Štramberku

 

Cena Niky pro profesionály

1998          Ing. Dalibor Stráský, poradce ministra životního prostředí, za podíl na otevření diskuse o jaderné energetice

1999          RNDr. Vlaďka Hamplová, vedoucí CHKO Poodří a Kateřina Křenková, starostka Bartošovic, za vzorovou spolupráci státní správy a obce při ochraně životního prostředí

 

Cena Niky pro občanská sdružení a organizace

1996          Občanské sdružení Medník za obranu Posázaví ohroženého dálnicí D3

1997          Kolektiv autorů pořadu ČT Nedej se za účinný monitoring poškozování životního prostředí

1998          ZŠ Líšnice za přístup k ekologické výchově žáků

1999          Stanice pro handicapované živočichy v Bartošovicích

___________________________________________________________________________

NIKA

časopis pro ochranu přírody a životního prostředí

Vršovická 65, 100 10 Praha 10, tel.: 02 / 67 31 01 00, fax 02 / 67 12 28 33, e-mail: nika@ecn.cz