Tisková zpráva

k otevření  úseku cyklostezky Botič v Záběhlicích a Hostivaři

Ve středu 11. 4. v 16:30 byl v Praze u Hamerského rybníka na straně u kostela v Záběhlicích otevřen úsek cyklostezky Botič za Záběhlic do Hostivaře  v Praze 10 a 15.

Cyklotrasa byla vyznačena z iniciativy občanského sdružení Oživení—Bohemian Greenways za podpory NROS. Je součástí dlouhodobého projektu Greenway Botič, k němuž se přihlásili všichni starostové a starostky městských částí na Botiči a Průhonic u Prahy (viz dole).

Zelený koridor neboli greenway je souvislý nepřerušený pruh krajiny propojený cestou, kterou je možné projet na kole, na koni nebo projít pěšky. Trasa je volena s ohledem na místní potřeby a tradice. Koridor propojuje obce jednoho regionu a má do něj přivést příznivce šetrné turistiky a zároveň sloužit jako místní dopravní tepna pro občany dojíždějící za prací či zábavou na kole.

Podél Botiče se v současné době dá dojet z Výtoně až do Průhonic. Aby cesta mohla sloužit široké veřejnosti, je třeba jednotlivé úseky pospojovat. Nejdelší úsek dlouhý téměř 4 kilometry se nachází v Praze 15 podél Hostivařské přehrady. Dnes otevřený úsek měří 3 kilometry a navazuje na hostivařský segment. Stezka vede kolem Selského dvora a pod Toulcovým dvorem na Prahu 10 k Záběhlickému zámku a Hamerskému rybníku pod Spořilovem. Michlí, Nuslemi a Vršovicemi se dá bez značení projet až na Výtoň a stezka tak může sloužit jako dopravní tepna pro cyklisty dojíždějící do centra Prahy za prací. Na Výtoni je možno sjet na povltavskou cyklotrasu přicházející z Podolí a Bráníka. Po náplavce se dá jet k Mánesu na Prahu 1, kde se u Národního divadla napojuje na trasu vedoucí přes řeku na Kampu a dále na Letnou a do Stromovky. Pro úplné dokončení zeleného koridoru Botič je třeba počítat s částkou mezi 20 až 40 milióny korun. Cyklostezka Botič propojí centrum města s cyklotra­sou Praha—Vídeň na jihozápadě Prahy, umožní propojení cyklotras  Praha—Drážďany a Praha—Vídeň a bude sloužit oblasti s 200 000 obyvateli pro dojíždění do centra na kole. Cestovní, treková a horská kola od skládací Esky přes Favorita až po odpružené stroje jsou pro tuto trasu nejvhodnější vzhledem k měnícím se povrchům. Závodním silničním speciálům bude lépe na sousedních silnicích.

Jeden z atraktivních úseků se nachází na Praze 10 v Záběhlicích, kde stezka prochází přírodním parkem Botič a kde je možné sladit požadavky ochrany přírody a šetrné dopravy. Úsek ve Vršovicích kolem Bohemky a podle Botiče do Grébovky by pro změnu mohl být ukázkou možnosti sladit městské funkce (bydlení, obchody, korso pro rekreaci) s nejrychleji se rozvíjejícím způsobem dopravy po městě v Evropské Unii - jízdou na kole. Oživení vyzývá Magistrát, Radu a Zastupitelstvo hl.m. Prahy, aby se zasadily o dokončení cyklostezky Botič.

Petr Štěpánek (0608 702 154)
předseda OŽIVENÍ—Bohemian Greenways


Motto: „Stavět město znamená budovat krajinu“
                                    Karel Čapek, Lidové noviny, 18.4.1926

Městské části ležící v povodí Botiče se rozhodly vytvořit zelený koridor - Greenway Botič a vést jím stejnojmennou cyklistickou stezku.

Sdružené obce vede k tomuto rozhodnutí pocit regionální sounáležitosti k povodí Botiče a snaha revitalizovat toto cenné území ku prospěchu všech svých obyvatel. Botič je v Praze jedinečným nepřerušeným potokem, podél kterého lze projet na kole z centra od ústí na Výtoni až do Průhonic za hranice města.

Botič byl od založení Prahy pražským potokem. Spojuje v sobě historii dnešních katastrálních území a jejich částí Vyšehradu, Nového Města, Podskalí, Albertova, Vinohrad, Nuslí, Vršovic, Michle, Záběhlic, Spořilova, Hostivaře, Petrovic, Křeslic a Újezda.

Botič ale spojuje i nové a je rekreačním zázemím statisíců Pražanů ze sídlišť Horních Měcholup, Petrovic, Zahradního města, Jižního Města, Spořilova a Pankráce.

Vědomi si těchto hodnot Botiče deklarují starostové níže uvedených městských částí vznik Zeleného koridoru Botič.

Na Vinohradech dne 19.9.1999

podpisy starostů MČ Praha 1, Praha 2, Praha 4, Praha 10, Praha 11, Praha 15, Praha—Petrovice, Praha—Křeslice, Praha—Újezd, Průhonice u Prahy

 

Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02 – 22 51 29 56, fax. 02 – 22 51 83 19
oziveni@ecn.cz, http://www.greenways.cz/