centrum SOS Praha
členové koalice SOS Praha
naše úspěchy
napsali o nás
kontakty
členství v koalici SOS Praha
stáhněte si naše logo

Zde se můžete seznámit s příklady, čeho se nám za dobu naší činnosti podařilo dosáhnout a jakými úspěchy se právem pyšníme.
(informace jsou zde uloženy ve formě obrázků formátu JPG)

Naše koalice získala ocenění SASAKAWA ENVIRONMENTAL AWARD.

Zachráněná Stromovka - článek MFD.

Hypermarkety na Šeberově nebudou - článek Večerka.

Ne JVK !

 

Další naše úspěchy realizované v poslední době:

- Nárůst počtu občanských sdružení v koalici

- Propojení občanských sdružení, která se zabývají oblastí Břevnova, Řep. Město stavělo zájmy těchto občanských sdružení proti sobě – buď rozšíření karlovarské výpadovky, nebo vybudování nové břevnovské radiály. Díky zorganizování diskusního fóra se podařilo ujasnit si, že hlavním kritériem musí být únosnost dopravních staveb pro obyvatele dotčené oblasti, tedy redukce průjezdné dopravy. Občané oblastí, jejichž zájmy město prezentovalo protikladně, postupují zatím společně.

- Díky systematickému monitoringu změn územního plánu (od schválení ÚP v roce 1999 již 500 změn) jsme zamezili změně textové části vyhlášky, která by znamenala změnu funkčního využití bydlení na nebytové funkce v místech, kde nejsou dodrženy hygienické limity (oslunění, znečištění ovzduší, hluk) a následně tak umožnila další vylidňování centra.

- Díky petici občanů organizované zázemím koalice SOS Praha se zastupitelstvo muselo zabývat ekonomickými, dopravními a environmentálními aspekty výstavby staveb městského okruhu.

- Vytvoření pracovní skupiny k zamýšlenému znehodnocování Prokopského údolí - několik sdružení volí společný postup a požaduje zpracování celkové koncepce pro přírodní park, jež by brala ohled jak na chráněné přírodní hodnoty, tak na zájmy hustě obydlených okolních sídlišť.

- Připomínkování rozpočtu města pro rok 2001 i 2002

- Vydání informačních letáků

- Návštěva primátora - deklarované zahájení spolupráce