centrum SOS Praha
členové koalice SOS Praha
naše úspěchy
napsali o nás
kontakty
členství v koalici SOS Praha
stáhněte si naše logo

Centrum SOS Praha


(Kontakty najdete zde)


Centrum SOS Praha bylo zaregistrováno v dubnu 2002 jako občanské sdružení a navázalo tak na čtyřletou spolupráci pražských občanských sdružení. Bylo založeno jako koordinační a servisní organizace pro Koalici SOS (spojená občanská sdružení) Praha. Koalice volně sdružuje více než 60 občanských sdružení v Praze. Společným tématem je životní prostředí v Praze se zaměřením na tři základní aspekty: dopravu, zeleň a suburbanizaci.

Pro rozrůstající se koalici přebírá Centrum SOS servisní funkce, které prozatím vykonávaly Zelený kruh (technické a administrativní zázemí), Pražské matky (odborná pomoc, účetnictví) a Oživení (mediální zázemí a odhalování korupčního prostředí). Zajištění uvedených funkcí již.při současném rozsahu přesahuje rámec možností jednotlivých sdružení.

Cílem projektu Centra SOS Praha je:

- propojovat činnost jednotlivých sdružení, zprostředkovávat vzájemnou výměnu informací

- monitorovat záměry města (ve spolupráci s AŽP)

- získávat a šířit informace

- vytvořit sdružením technické a administrativní zázemí

- stát se respektovaným partnerem pro veřejnou a státní správu

- šířit povědomí o koalici SOS a zvyšovat její prestiž

Protože kauzy mnohých OS přesahují lokální rámec a mají dopad na celé město, klade si Centrum SOS Praha vedle své servisní funkce za cíl koordinovat společný postup občanských iniciativ v oblasti životního prostředí v Praze k vytypovaným stěžejním tématům stanovit strategii,vedoucí k jejich pozitivnímu řešení.

Stěžejními tématy jsou:

- doprava

- zeleň

- suburbanizace

Stěžejními úkoly jsou:

- sledování územního plánu (města i regionu) a jeho změn, a jejich připomínkování a vlastní angažovanost s cílem odvrátit negativní jevy či je alespoň minimalizovat, nedopustit poškození přírodních a urbanistických hodnot a snažit se životní prostředí zlepšovat

- aktivizace občanů ve sdruženích

- pomoc při zakládání nových sdružení

- vyhledávání odborné podpory profesionálů v daných oborech

- pomoc při hledání celospolečensky přijatelných řešení

- medializace problémů

- komunikace s veřejnou správou