UŽITEČNÉ ODKAZY
doprava ve městech
městský okruh (MO)
silniční okruh (SO)


Sborník ze semináře "Zatížení vnitřního města individuální automobilovou dopravou - zapojení občanů do řešení této problematiky" (květen 2005)

DOPRAVNÍ ALTERNATIVA PRO PRAHU:
(duben 2004)
- Sborník ze semináře v Senátu
- Požadavky Koalice SOS Praha
- Tisková zpráva o semináři
  Transport Alternative for Prague - English Summary
 
 


Jak řeší problémy jinde:

Obdobné problémy
jako SOS Praha
řeší i občanská sdružení
v Budapešti a ve Varšavě...

Park místo dálnice prosadily
občanská sdružení
v Bostonu ve státě Massachusetts...
Zvažují zde také
co s pozemky uprostřed města
,
které získali zahloubením
své "Severojižní magistrály"...

V Paříži proměnili
opuštěný železniční viadukt
v pět km dlouhou
"Promenade Plantée"...

Londýnský významný příklad:

Řidiči v Londýně platí
od 17. února 2003
za vjezd do centra
autem se spalovacím motorem.
O "Congestion charge" psali
v Guardianu 10.7. 01 a 26.2. 02,
v BBC News 31.7. 02
a v Independentu 5.8. 02
(přetiskli to v BLF).
A co si o tom myslí britská
Strana zelených?

Úřady v Londýně propagují
veřejnou (hromadnou)
a šetrnou individuální
městskou dopravu.

Docela zajímavý je
předvolební program
dnešního londýnského starosty...


Odkazy:

 

  Car Busters pořádali
v Toulcově dvoře v Praze konferenci
Towards Car-Free Cities III

(17.-21. březen, 2003)

Inspirativní může být
Kampaň za udržitelná města
- European Sustainable Cities & Towns Campaign
,
ke které se v Evropě dosud připojilo
více než 400 radnic

Cyklistiku jako dopravu
propagují například
Cities for Cyclists, CarBusters...

Dopravní extremisté se sdružují
v Eurocities for a New Mobility Culture

DOPRAVNÍ ALTERNATIVA PRO PRAHU

 

* 9.11.2005: Zastupitelé rozhodnou o budoucnosti Prahy 6 - (Tisková zpráva občanských sdružení Wuchterlova, EKO Břevnov, Občanská iniciativa Letná-Bubeneč, Ochranné sdružení nájemníků Prahy 6).

* 20.9.2005: Sněmovna má hlasovat o zákoně o výstavbě dráhy v Ruzyni - Na programu schůze poslanecké sněmovny je i kontroverzní návrh zákona o výstavbě další přistávací dráhy na letišti v Ruzyni. Dotčená občanská sdružení a postižené obce v okolí letiště mají za to, že jde o návrh protiústavní. (Tisková zpráva občanského sdružení Pro Nebušice)

* 19.9.2005: Občané předali žádost o svolání mimořádného zastupitelstva a čekají, jak starosta rozhodne - (Tisková zpráva občanských sdružení Wuchterlova, EKO Břevnov, Občanská iniciativa Letná-Bubeneč, Ochranné sdružení nájemníků Prahy 6).

* Den bez aut 2005 : 18.9.: Pražský Den bez aut. 22.9.: Evropský a český Den bez aut. 17.-22.9.: Evropský týden mobility. Více info o pražských akcích na stránkách projektu Auto*Mat.

* srpen 2005: Nové stránky Praha6.ecn.cz: Městský okruh zničí rezidenční oblasti Prahy 6! Nechceme dálnici uprostřed Prahy! Požadujeme svolání mimořádného zastupitelstva MČ Praha 6 - výzva a iniciativa občanských sdružení v Praze 6.

* 1.7.2005: Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím připravilo leták, ve kterém chce informovat obyvatele Bohnic, Kobylis a dalších oblastí na severu Prahy o severozápadní části silničního okruhu (SO). Leták je k nahlédnutí na internetu (PDF, 420 kB) a v chaberské knihovně.

* Negativní dopady městského okruhu (MO) v Praze 6 a Praze 7 - mapa ve formátu PDF. Autorem je Štěpán Boháč, sdružení Oživení. Mapa je volně k šíření - s uvedením autora.

* 19.5.2005: Česká republika nechrání své občany před hlukem - ČR se zavázala implementovat předpisy komunitárního práva životního prostředí a pokud své závazky v této oblasti nesplní, musí očekávat sankce od Evropského soudního dvora. Jednou z nesplněných povinností je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o posuzování a regulaci hluku v životním prostředí. Občanská sdružení Centrum SOS Praha a Ústav pro ekopolitiku upozorňují, že tato směrnice je důležitá také proto, že pomůže lépe chránit zdraví všech občanů. Na problematiku snižování hlukové zátěže, zejména z automobilové dopravy, se snaží upozornit i mezinárodní seminář, který ve dnech 19. - 21. května občanská sdružení pořádají. (Tisková zpráva Centra SOS Praha, Pražských matek)

* Seminář o dopravě, hluku a účasti veřejnosti v metropolích Berlín, Praha, Varšava: Seminář na téma "Zatížení vnitřního města individuální automobilovou dopravou - zapojení občanů do řešení dopravních problémů" se konal ve dnech 19. - 20. května 2005 v Praze, následován byl exkurzí 21. května. Cílem byla výměna příkladů dobré praxe při řešení závažných dopravních problémů ve městech Praha, Berlín, Varšava, prezentace aktuální problematiky hluku z dopravy, a zapojení občanské veřejnosti do řešení těchto problémů.
* Sborník ze semináře.

* 13.5.2005: Před rozhodnutím o zdražení musí cestující vědět, jak Dopravní podnik hospodaří - Občanská sdružení zabývající se životním prostředím v Praze nesouhlasí s připravovaným zdražením jízdného v pražské veřejné dopravě a vyzývají zastupitele města, aby tomuto kroku zabránili. (Tisková zpráva občanských sdružení: Libeňský ostrov; Obrana životního prostředí; Limit; Pankrácká společnost; Nad Drahaňským údolím; World Car Free Network; EKOFórum; Pražské matky, Oživení; Wuchterlova a občanského sdružení Grébovka.)

* Novinka: Negativní dopady městského okruhu (MO) v Praze 6 a Praze 7 - mapa ve formátu PDF. Autorem je Štěpán Boháč, sdružení Oživení. Mapa je volně k šíření za podmínky uvedení autora.

* 22.3.2005:Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí rezidenční oblasti Prahy 6 - tisková zpráva Ateliéru pro životní prostředí, Centra SOS Praha, Eko Břevnov, Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v P6

* V malém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí se v pondělí 22. listopadu 2004 uskutečnila odborná debata Financování veřejné dopravy, kontrola a transparentnost hospodaření DP - aneb je nutné zdražovat jízdné?
Debatu zahájil příspěvkem Tomáš Kramár o korupci v pražské dopravě. Do úvodního panelu přijal pozvání generální ředitel Dopravního podniku HMP Ing. Milan Houfek a odborník na svobodný přístup k informacím Oldřich Kužílek. Debatu moderoval Radim Perlín. Na debatu byli zváni zastupitelé hl. m. Prahy a městských částí, úředníci, zástupci TSK, Dopravního podniku a jeho dceřinných společností, odborníci z oblastí dopravy, investic, veřejných zakázek a kontroly a novináři.
V této souvisloti byla všem zastupitelů mailem i v tištěné verzi doručena výzva Nezdražujte jízdné! - Vyčistěte Dopravní podnik!

* 26. října 2004: Výzva radním: Nezdražujte jízdné! Vyčistěte Dopravní podnik! - tisková zpráva SOS Praha a Oživení

* SBORNÍK ze SEMINÁŘE v SENÁTU (duben 2004)
(sborník na CD-ROM je také možné získat v kanceláři SOS Praha)
- duben 2004: Požadavky Koalice SOS Praha
- 7. dubna 2004: Dopravní alternativa pro Prahu existuje! - tisková zpráva o semináři konaném v Senátu Parlamentu ČR

-   Transport Alternative for Prague - ENGLISH SUMMARY  
 

* Evropský týden mobility a Den bez aut 2004:
Auto*Mat v pohybu 2004 - týden akcí iniciativy Auto*Mat v Praze
Výzva NECHTE AUTO DOMA! 22.září 2004

* 8. září 2004 - Městský okruh - dálnice přes Prahu 6 pod Vaším oknem - mítink o chystaných velkých dopravních stavbách na území Prahy 6. - pořádalo Ochranné sdružení nájemníků Prahy 6 a Centrum SOS Praha.

Otevření tunelu Mrázovka:
* 26. srpna 2004: Tunel Mrázovka - špatné řešení za deset miliard - tisková zpráva SOS Praha
* 27. srpna 2004: Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu - tisková zpráva Ateliéru pro životní prostředí
* 26. srpna 2004: Petr Kužvart: V Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení - tunely Mrázovka - komentář k otevření tunelů Mrázovka

* 29.3.2004: Poznámky k automobilismu a k připravovanému "Městskému okruhu" v Praze - komentář Petra Kužvarta

* podzim 2003: Silniční okruh kolem Prahy - stavba 514 Slivenec - Lahovice: Časový průběh řízení aneb jak úřady zdržují a Ředitelství silnic a dálnic nikam nespěchá - Přehled zpracovaný Pavlem Černohousem

* 18.11.2002: Praha - město pro lidi? - Rozhovor s ing. arch. Marií Petrovou, tehdejší koordinátorkou SOS Praha, v Občanských novinách, příloze Literárních novin

* podzim 2002: Dopravní systém v Praze: Problémy stávajícího dopravního systému, Principy návrhu alternativního řešení od architektů Ivana Lejčara a Petra Preiningera.

* Říjen 2002: DOPRAVNÍ KONCEPCI územního plánu Prahy SPLÁCHLA POVODEŇ... - Problémy stávající dopravní koncepce, návrh konkrétních změn pro změny územního plánu od architektů Ivana Lejčara a Petra Preiningera.

* Dva semináře Dopravní alternativa pro Prahu proběhly v roce 2002. Zde najdete stručné shrnutí některých příspěvků:

Metro nebo rychlodráha na letiště a dál do Kladna? Diskuse v tisku z ledna 2003
- Mudr. Bém
chce kombinovat červenou linii metra s rychlodráhou Kladno - letiště Ruzyně.
- Pro ing. arch. Ivana Lejčara převažují výhody Metropolitní železnice Kladno - letiště Ruzyně - Praha.

leden 2003: Stávka tramvajáků - vyjádření podpory od Marie Petrové

5.2.2003: Výkup pozemků na dálnice bude povinný - článek z Deníků Moravia o připravovaném zákonu o liniových stavbách

29.1.2003: Budou se kvůli hluku zavírat ulice? - Prof. MUDr. Jiří Havránek, článek z Veřejné správy na téma škodlivost hluku a jak jej odstranit jako starou zátěž