Zatížení vnitřního města individuální automobilovou dopravou
– zapojení občanů do řešení této problematiky

Seminář 19. a 20. května 2005
Exkurze 21. května 2005

PROGRAM:

Pořadatelé: Centrum SOS Praha, Ústav pro ekopolitiku, MobiLocal21 - Evropská síť pro Mobilitu a Lokální agendu 21, Nezávislý institut pro otázky životního prostředí (UfU).

Cílem semináře byla výměna příkladů dobré praxe při řešení závažných dopravních problémů ve městech Praha, Berlín, Varšava, prezentace aktuální problematiky hluku z dopravy, a zapojení občanské veřejnosti do řešení těchto aktivit.

Čtvrtek 19. května 2005

Téma: Hluk z dopravy
Místo: Goethe Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
Účastníci: Představitelé veřejné správy, NNO, dopravní odborníci (cca 40 osob)

(Po každém příspěvku je prostor 5 minut na doplňující otázky.)

Pátek 20. května 2005

Téma: Dopravní problémy ve městech Praha, Berlín, Varšava a jejich řešení
Místo: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 12/1222, Praha 1
Účastníci: Představitelé veřejné správy, NNO, dopravní odborníci (cca 40 osob)

(Po každém příspěvku je prostor 5 minut na doplňující otázky.)

Sobota 21. května 2005

Exkurze + pracovní setkání zástupců NNO a dalších zájemců

Konferenční jazyky: Němčina a čeština, resp. polština. Tlumočení zajištěno.