Zatížení vnitřního města individuální automobilovou dopravou
– zapojení občanů do řešení této problematiky

Sborník ze semináře
který se konal 19. a 20. května 2005 v Praze


Cíle semináře:
- prezentace aktuální problematiky hluku z dopravy
- výměna příkladů dobré praxe při řešení závažných dopravních problémů ve městech Praha, Berlín, Varšava
- zapojení občanské veřejnosti do řešení těchto aktivit.

Příspěvky ze semináře

Téma: Hluk z dopravy

Téma: Dopravní problémy ve městech Praha, Berlín, Varšava a jejich řešeníProgram semináře         Program of the seminar

Pořadatelé semináře:
Centrum SOS Praha
Ústav pro ekopolitiku
MobiLocal21 - Evropská síť pro Mobilitu a Lokální agendu 21
Nezávislý institut pro otázky životního prostředí (UfU)
Seminář podpořili:
Česko-německý fond budoucnosti
Nadace Roberta Bosche
Informační centrum neziskových organizací
Program Phare SPP Evropské unie
Goethe-Institut Praha

* Poznámka: Prezentace soubor PPT získáte v kanceláři Centra SOS Praha na CD-ROM.
Kontakt: sospraha@ecn.cz