Ekonomické aspekty dopravního řešení Prahy —shrnutí

Štěpán Boháč
(Celá prezentace ve formátu HTML)

 

Náklady na komunikační síť dle Územního plánu Prahy (ÚPn)

 • Dle Územního plánu Prahy měla navržená komunikační síť stát 88 miliard Kč.
  (síť zahrnuje: Silniční okruh, Městský okruh, radiály, sběrné komunikace)
 • Náklady na dopravní stavby byly v ÚPn hrubě podceněny
 • Dochází ke zpožďování a prodražování většiny dopravních staveb, nezřídka na více než dvojnásobek původní ceny
 • Reálné odhady celkových nákladů komunikační sítě Prahy dosahují astronomické výše přes 200 miliard Kč

 

Investice do dopravy v letech 1998–2002

 

 • Město bylo z rozpočtových zdrojů plně schopno pokrýt menší „udržovací“ investice (opravy komunikací, sběrné a místní komunikace, rekonstrukce TT a stanic metra , modernizace vozového parku MHD)
 • Na „velké“ dopravní stavby bylo z rozpočtových zdrojů možno investovat 1,5 mld. Kč ročně (nadřazená komunikační síť, rozvoj kolejové MHD)
 • Vyšší investice do „velkých“ dopravních staveb byly možné jen za cenu zadlužování města
 • Celkové zadlužení Prahy vzrostlo z 11 mld. v roce 1998 na současných 22 mld.

 

Možné efekty dalšího zadlužování

 

 • Podle údajů náměstka Paroubka je možno do roku 2007 zvýšit zadlužení Prahy o dalších 13 miliard, aniž by se dluh kriticky přiblížil hranici 15 % stanovené zákonem
 • I při navrhování nárůstu dluhu města na 35 mld. Kč lze navrhované silniční dopravní stavby pouze rozestavět
 • Náklady na dokončení těchto staveb řádově převyšují možnosti města. Případné úspory v jiných oblastech a státní dotace nemohou situaci zásadním způsobem změnit – a to není uvažováno prodražování staveb
 • Po tomto období již nebude možné dále pokračovat v politice zadlužování, aniž by byla ohrožena finanční stabilita města

 

Závěr

 

 • Současná dopravní koncepce Prahy je finančně nereálná
 • Při pokračování výstavby MO hrozí, že vznikne nefunkční torzo, a to současně s finančním vyčerpáním města
 • Proto je nezbytné hledat jiné, méně nákladné dopravní řešení Prahy